VASAGATAN 33

UPPDRAGET

Ett nytt kapitel för den ståtliga och tidstypiska nyrenässansbyggnaden från 1890, ritad av arkitekt Ernst Krüger. Här fick Allerby den stora äran att vara med och skapa underbara miljöer i sammanlagt 30 unika lägenheter. Med varsam hand utförde vi inomhusmålning av väggar, tak, finsnickerier samt trapphusarbeten. Ett fantastiskt projekt, vars resultat ska spegla såväl sin samtid som sin anrika historia.