LINDOME KYRKA

UPPDRAGET

För kunden Tuve Bygg utförde Allerby invändig ombyggnad och renovering av Lindome Kyrka. Vi målade kyrkan invändigt, tak, väggar, bänkar och övrig inredning. Kyrkan fick även nya läktarunderbyggnader, nytt golv, nytt altare som också flyttades fram. Samtidigt blev kyrkan tillgänglighetsanpassad med hiss i trapptornet, två murgenombrott för invändig kommunikation samt nyinstallerad elvärme.